Yeme bozuklukları sadece yemekle ilgili değildir. Ağırlık, görünüm ve yiyeceklerle aşırı meşgul olmanın sağlığı, ilişkileri ve günlük yaşamdaki işleyişi bozduğu, somatik semptomların baskın olduğu bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanır. 


Toplumdaki sıklığı her geçen gün  artmakta ve giderek  ciddi bir sorun haline gelmektedir. Yeme bozuklukları, düzensiz beslenme alışkanlıkları, kilo ve vücut şekli ile ilgili şiddetli sıkıntı ve kaygı ile karakterize edilen hastalıkları tanımlar. Yeme bozuklukları, kişinin sağlığını etkileyebilecek yetersiz veya aşırı gıda alımını içerebilir.  


Yeme bozukluklarının gelişiminde genetik ve biyolojik faktörler, genel aile koşulları, kişilerarası tarz ve işlevsellik, ayrıca özellikle annenin beslenmeye, beden imajına ve yeme davranışına yönelik tutumları ve müşteriler, arkadaşlar, popüler kültür, medya yansımaları ve daha fazla birçok psikososyal faktör rol oynar. 


Yeme bozukluğu tedavisi profesyonel yardım alınarak uzun süreli planlanmalıdır. Bunu yapmamak, fiziksel ve psikolojik sonuçların yanı sıra kronik hastalıklara da neden olabilir.